Růžená 48, 589 01 Třešť +420 567 234 160 zs@skolaruzena.cz

Drobečková navigace

O nás > Základní škola > Historie

Historie

Škola v Růžené byla založena v roce 1788. Stalo se tak dle nařízení tehdejšího panovníka Josefa II. Ten nechal zřídit vrchnostenské komise, které měly uspíšit založení škol a pozvednout gramotnost venkovského lidu. Komise vyhledávaly vhodné obce ke zřízení škol, také musely přesvědčit představitele obcí o důležitosti a prospěšnosti vzdělání. 

 Ke škole v Růžené byl přiškolen Lovětín a Čenkov. Obec se zavázala o školu pečovat a spolu s obcemi přiškolenými zajistit plat učitele. Plat učitele, koleda (dlužný dar, který se odevzdával učiteli každoročně 24. prosince u místního kaplana) a obilný desátek se odvíjel podle počtu dětí z přiškolených obcí.

 V době založení školy v Růžené byla již zavedena povinná školní docházka dětí od šesti do dvanácti let. Zákon umožňoval na žádost rodičů tzv. úlevy od školní docházky pro děti, které mohly pomáhat rodičům při práci na poli.

První škola byla umístěna do budovy, která stála ve farské zahradě. Toto však není písemně doloženo. První učitelem se stal Jan Šembera. Stavba školní budovy byla dokončena teprve v roce 1804 jako jednotřídní škola – bývalá Hybáškova chalupa, dnes dům MuDr. J. Šilhana č. p. 40.  

 Výstavba nové školní budovy, tak jak ji známe dnes, začala v roce 1867. Dokončena byla roku 1868, kdy byla 13. července 1868 slavnostně vysvěcena. Stavba si vyžádala 4 500 zlatých a byla postavena jako dvoutřídní s bytem pro učitele. Součástí byla i školní zahrada. 24. srpna 1868 se potom začalo vyučovat.

 Práce učitele byla pod kontrolou místního školního dozorce (často sedláci z Růžené) a také podléhala kontrole školdozorců (často faráři a děkani z Jihlavy, Telče, Mrákotína). Učitelé se často střídali, mnohdy nebylo místo druhého učitele vůbec obsazeno. Učitelé se museli často domáhat svého práva na plat. Z důvodu neobsazeného druhého místa učitele probíhala výuka polodenně. Jedna třída dopoledne, druhá potom odpoledne. Žáci školy pečovali o školní zahradu, vysazovali stromy v obci.

 V období okupace fašistickým Německem bylo nařízeno povinné vyučování německého jazyka. Učitelé museli absolvovat kurs němčiny zakončený zkouškou. Pro nedostatek paliva bylo od ledna 1945 vyučování přerušeno a žáci dostávali pouze dvakrát týdně domácí úkoly. Plně obnovený provoz školy byl od 14. května 1945.

 Po válce probíhala oprava školy formou brigád. Začala přestavba záchodů, oprava oken, omítek, plotů. Materiál na opravu poskytli zdarma rolníci z Růžené a Čenkova. Další rozsáhlá oprava potom probíhala v letech 1963-1964, kdy byly vybudovány splachovací záchody, vyměněny dlažby, dveře, nové rozvody vody atd. 

 • Historie po r. 1945
 • 13. října 1947 – do školy poprvé přijel autobus pojízdné zubní ambulance, v dalších letech přijížděla ambulance pravidelně
 • duben 1951- žáci vysadili na návsi dalších 20 jasanů
 • říjen 1955- byla na škole založena pionýrská organizace Československého svazu mládeže
 • 27. května 1956 – Čestné uznání za účast na okresní přehlídce v Třešti kroužku mladých techniků
 • 1. září 1960 – žáci dostávali učebnice a školní potřeby zdarma
 • 1965 – zahájená výstavba nového hřiště pod školou
 • 1. září 1975 – 5. ročník již v Třešti
 • 1. září 1975- září 1977 – byla škola umístěna v místnostech budovy národního výboru, ve škole probíhala generální oprava
 • 2. května 1978 – zahájen provoz mateřské školky, byla postavena nová montovaná budova na pozemku vedle základní školy
 • leden 1982 – provozovatelem MŠ se stalo Jednotné zemědělské družstvo v Hodicích
 • 1. září 1990 – provozovatelem MŠ opět Obecní úřad v Růžené
 • duben 1991– byla MŠ přemístěna do zasedací místnosti Obecního úřadu a montovaná budova se začala přestavovat na zděnou
 • 31. leden 1992 – provoz v již přestavěné budově
 • 1993/1994 – byla zřízena školní jídelna
 • 1. listopadu 1996 – zřízena školní družina
 • 1. leden 2003 – zřízen nový právní subjekt Základní škola a Mateřská škola Růžená, příspěvková organizace

Škola organizovala nařízené politické akce, podíleli se na údržbě obce. Žáci každoročně připravovali pásmo recitací, zpěvu cvičení k Mezinárodnímu dni žen, navštěvovali také kulturní vystoupení v Třešti. Žáci školy a také mateřské školky připravují i v současnosti vystoupení pro starší občany, ke Dni matek a také vystupují na srazech rodáků z Růžené.