Růžená 48, 589 01 Třešť +420 567 234 160 zs@skolaruzena.cz

Drobečková navigace

O nás > Mateřská škola > Historie

Historie

Mateřská školka

Mateřská školka v Růžené zahájila svůj provoz 2. května 1978, zároveň začala také fungovat školní jídelna. Uprostřed obce na pozemku vedle základní školy byla postavena nová přízemní montovaná budova. Kapacita budovy byla 22 dětí. V té době bylo v Růžené velké množství zaměstnaných matek a do školky bylo zapsáno 30 dětí ve věku od 3 do 6 let. V duben 1991 byla MŠ přemístěna do zasedací místnosti Obecního úřadu a montovaná budova byla přestavěna na budovu zděnou. Školka svou činnost v přestavěné budově zahájila 31.ledna 1992. V roce 2009 bylo modernizováno sociální zařízení.

V lednu 1982 se provozovatelem MŠ se stalo Jednotné zemědělské družstvo v Hodicích. Od 1. září 1990 je provozovatelem MŠ opět Obecní úřad Růžená.

První ředitelkou byla jmenována školským odborem Alena Šíšová z Třeště. V průběhu let se ve vedení školky, stejně jako ve vedení školy, vystřídalo několik ředitelek. V dnešní době patří mateřská školka spolu se základní školou do jednoho právního subjektu. 

Činnost mateřské školy je zaměřen na výchovu dětí, jejich postupnou přípravu pro přechod na základní školu. Předškolní vzdělávání probíhá v Mateřské školce v rámci Školního vzdělávacího programu, který je zaměřen na různé oblastí (biologická, psychologická, sociálně-kulturní atd.)

Mateřská škola je nyní dvoutřídní mateřskou školou se školní jídelnou. Jedna třída je v budově základní školy, kde je šatna a herna pro děti, které dochází na odpolední odpočinek do budovy mateřské školy. Tuto třídu navštěvují děti od 5 do 6 let, dále děti s odloženou školní docházkou a děti vyžadující speciální péči. V budově mateřské školy je třída, kterou navštěvují děti od 3 do 5 let, samozřejmostí je také šatna, sociální zařízení a ložnice pro odpolední odpočinek dětí.

Třídy jsou uspořádány tak, aby každé dítě našlo pro svou hru místo. K venkovním hrám využívají školní zahradu, která je vybavena pískovištěm,houpačkami, skluzavkou, lavičkami, dřevěnými domečky.