Růžená 48
589 01 Třešť

Co se u nás děje

Aktuálně ze ZŠ

Vedoucí školní jídelny oznamuje, že od 1.9.2021 se zvyšuje stravné pro strávníky ZŠ a MŠ Růžená. Cena je stanovena v souladu s nově vydanými finančními limity, které jsou součástí přílohy 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.


Aktuálně z MŠ

Vedoucí školní jídelny oznamuje, že od 1.9.2021 se zvyšuje stravné pro strávníky ZŠ a MŠ Růžená. Cena je stanovena v souladu s nově vydanými finančními limity, které jsou součástí přílohy 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.


Odevzdali jsme namalované pohádky - Perníková chaloupka a Kohoutek a slepička. Čeká nás pohádka o Červené řepě. Děkujeme za omalovány a naše obrázky a za dárečky.O Základní škole

Naše třída

Škola v Růžené je jednotřídní, v letošním školním roce 2020/2021 máme ve třídě 1.- 5. ročník a celkem 17 dětí. To zaručuje opravdovou možnost individuálního přístupu ke každému dítěti.

Dobrý příklad není jednou z možností ovlivnit jiné lidi. Je to jediná možnost.

Albert Schweitzer

O Mateřské škole

 Poslání naší školky

Filosofií naší školky je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit našim dětem základy celoživotního vzdělávání podle jejich zájmů, potřeb a individuálních možností. 

Naším cílem je šťastné dítě.

O nás

Jsme jednotřídní základní škola ve vesnici Růžená nedaleko Třeště v okrese Jihlava, kterou v současné době navštěvuje 17 žáků 1. - 5. ročníku. K naší základní škole patří také mateřská škola, ve které si hraje, tvoří a objevuje nové věci 22 dětí ve věku od 2 do 6 let.


Nejnovější fotogalerie