Růžená 48, 589 01 Třešť +420 567 234 160 zs@skolaruzena.cz

Drobečková navigace

O nás > Mateřská škola > Aktuality MŠ > Zápis do MŠ 2023/2024

Zápis do MŠ 2023/2024Datum konání:
2.5.2023
Datum ukončení:
5.5.2023

Ve smyslu ustanovení § 34 bod 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, ředitelka školy stanovuje po dohodě se zřizovatelem termín pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání na dny 2. - 5. května 2023 v dopoledních hodináchStanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024:


- Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let, dítě    mladší tří let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok (školský zákon 561/2004 Sb.).
- Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní  vzdělávání povinné.
- Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění), s výjimkou dětí, pro které je předškolní
vzdělávání povinné.

K ZÁPISU ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE POTŘEBUJE:


 • vyplněnou Žádost o přijetí do MŠ 2023/2024 (je možné vyzvednout po tel. domluvě přímo v MŠ – tel: 567224676, 606169409) 

 • prostou kopii rodného listu dítěte– při osobním předání stačí vizuální kontrola
  originálu RL přebírající odpovědnou osobou (nebude součástí spisu, slouží pouze k ověření, po skončení správního řízení bude kopie skartována)
  pokud bylo dítě vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, pak kopii této zprávy

 

 

KRITÉRIA přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/24


 • 1. Děti narozené do 31. 8. 2018., které budou přijímány k povinné předškolní docházce s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ a MŠ Růžená

 • 2. Děti narozené do 31. 8. 2020 k celodenní docházce s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ a MŠ Růžená

 • 3. Děti narozené do 31. 8. 2020 k celodenní docházce s místem trvalého pobytu mimo školský obvod ZŠ a MŠ Růžená

 • 4. Ostatní děti podle věku

 • V jednotlivých kritériích budou děti řazeny podle věku sestupně od nejstarších po nejmladší.

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů